თანამედროვე
სათბურების წარმოება

Suntek Sera – მ დაიკავა თავისი ადგილი სათბურების წარმოების სექტორში და კვლავ განაგრძობს აღნიშნულ სექტორში თანამედროვე სათბურის ფოლადის კონსტრუქციების, სათბურის პროფილებისა და გალვანიზირებული ფოლადისაგან არმატურების წამოებას. აგრეთვე იგი აწარმოებს სასათბურე გათბობის სისტემებსა და ადგენს თანამედროვე სათბურების პროექტებს.

თანამედროვე
სათბურების წარმოება

Suntek Sera – მ დაიკავა თავისი ადგილი სათბურების წარმოების სექტორში და კვლავ განაგრძობს აღნიშნულ სექტორში თანამედროვე სათბურის ფოლადის კონსტრუქციების, სათბურის პროფილებისა და გალვანიზირებული ფოლადისაგან არმატურების წამოებას. აგრეთვე იგი აწარმოებს სასათბურე გათბობის სისტემებსა და ადგენს თანამედროვე სათბურების პროექტებს.

ᲩᲕᲔᲜᲘ
ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲘ

ჩვენი კომპანია მრავალი წელია რაც ავითარებს და აწყობს სასათბურე სისტემებსა, აღჭურვილობებს და ახორციელებს სათბურების მონტაჟს. ჩვენ ვუზიარებთ ჩვენს სექტორში მოღვაწე კომპანიებს იმ გამოცდილებასა და ცოდნას, რომელიც დავაგროვეთ წლების მანძილზე.

პროდუქტის ჯგუფები

ფოლადის კონსტრუქციის
თავისებურებები

– დიზაინის პრინციპები
– საძირკველი
– კოლონები
– სახურავის პროფილები
– განივი კოჭები და გვერდითი სვეტები
– ფანჯრის სახელურის პროფილები
– დამჭიმავი პროფილები
– წყალსადენი ღარი შუასადებით
– უსაფრთხოების კლიტით პლასტიკური ბლოკირების სისტემა
– გალვანიზირებული პლასტიკური ტიხრის სისტემა
– სახურავის სავენტილაციო სისტემა
– სამაგრები
– კარებები
– სასუქის ავტომატიზაციისა და სადეზინფექციო ოთახი

პროექტის აღჭურვილობა
და სისტემები

– თერმო და ჩრდილის ფარდები
– ცირკულირების ვენტილატორი
– მწერებისაგან დამცავი ბადე
– მაღალ წნევიანი დატენინების სისტემა
– ავტომატურად კონტროლირებადი სარწყავი სისტემა და ფერტიგაცია
– კლიმატის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა
– ნიადაგის გარეშე მცენარეების მოშენება და საფარის გამოყენება
– ბუნებრივი აირით გათბობის სისტემა

პროდუქტის ჯგუფები

ფოლადის კონსტრუქციის
თავისებურებები

– დიზაინის პრინციპები
– საძირკველი
– კოლონები
– სახურავის პროფილები
– განივი კოჭები და გვერდითი სვეტები
– ფანჯრის სახელურის პროფილები
– დამჭიმავი პროფილები
– წყალსადენი ღარი შუასადებით
– უსაფრთხოების კლიტით პლასტიკური ბლოკირების სისტემა
– გალვანიზირებული პლასტიკური ტიხრის სისტემა
– სახურავის სავენტილაციო სისტემა
– სამაგრები
– კარებები
– სასუქის ავტომატიზაციისა და სადეზინფექციო ოთახი

პროექტის აღჭურვილობა
და სისტემები

– თერმო და ჩრდილის ფარდები
– ცირკულირების ვენტილატორი
– მწერებისაგან დამცავი ბადე
– მაღალ წნევიანი დატენინების სისტემა
– ავტომატურად კონტროლირებადი სარწყავი სისტემა და ფერტიგაცია
– კლიმატის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა
– ნიადაგის გარეშე მცენარეების მოშენება და საფარის გამოყენება
– ბუნებრივი აირით გათბობის სისტემა