İklimlendirme Otomasyon Sistemi

Sera dışında kurulacak olan mini meteoroloji istasyonu ve sera içindeki sensörler vasıtası ile sera içi ve sera dışı iklim verilerini ölçülerek, (sıcaklık, nem, rüzgar, yağmur ve ışık sensörleri gibi) havalandırma pencereleri, ısıtma sistemi, soğutma-nemlendirme, gölgeleme sistemi gibi bütün iklim kontrol fonksiyonları ve üretim üniteleri ile ilgili belirlenen bütün parametreler otomatik olarak ayrı ayrı kumanda edilecek istenen set değerlerine göre ayarlanabilecektir. Otomasyon 2 veya daha fazla üniteyi ayrı ayrı kontrol edecektir.

Yoğun parametre ölçümleri ve kontrolü gerektiren bu otomasyon sistemi; PC bilgisayar, yazıcı, algılayıcılar, sensörler, duyarga ve ölçüm cihazları yanında elektronik devreler, ve otomasyon yazılımından oluşacaktır.

Sistem algılayıcılardan gelen bütün parametreleri yorumlayarak istatistiklerini tutarak, grafiğe dökebilecek, alarm sistemi ile sistemin güvenliğini sağlamaktadır. İstendiği taktirde internet üzerinden kontrol imkanını verebilecektir ; bütün sistemler merkezi sistemden ayrı ayrı kumanda edilebilecektir.